TRIPLUS SK

V septembri 2021 a apríli 2022 pribudla do strojového parku firmy Triplus významná posila. Spoločnosť zakúpila 3 nové lisovacie stroje od výrobcov Fanuc, Arburg a Haitian. Vo všetkých troch prípadoch ide o moderné zariadenia s pokročilými funkciami. Vstrekolisy sú vybavené podávačom, dopravníkom, sušičom granulátu, teplotou formy a chladením. V súčasnosti má naša spoločnosť prevádzku pozostávajúcu zo 43 vstrekovacích lisov s uzatváracou silou v rozsahu od 25 do 650 ton a plánuje ďalšie rozširovanie výrobných kapacít.