TRIPLUS SK

27.07.2021 spoločnosť TRIPLUS SK oslávila 20 výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti zorganizovala pre svojich zamestnancov oslavu s občerstvením a venovala im symbolické darčeky – tričko a uterák s logom TRIPLUS SK. Vedenie firmy sa takto poďakovalo svojim zamestnancom za ich pracovné úsilie počas dlhých 20 rokov jej existencie. Generálny manažér firmy p. Tharumarajan Muniandy vyjadril svoje presvedčenie, že spoločnosť má potenciál ďalej sa rozvíjať aj v budúcnosti, veď po 20-tich rokoch svojej činnosti sa zaslúžene radí medzi stabilné firmy v regióne Spiša. Za to patrí veľká vďaka predovšetkým jej zamestnancom, ktorí k úspešnému rozvoju spoločnosti výrazne prispeli.