TRIPLUS SK

V rámci spoločenskej zodpovednosti firmy (CSR), zamestnanci spoločnosti TRIPLUS SK, s. r. o. zorganizovali dňa 4.7.2022 environmentálnu aktivitu zameranú na vyčistenie brehu rieky Hornád na sídlisku Mier. Tejto dobrovoľnej akcie sa zúčastnilo 9 zamestnancov firmy ktorí pomáhali vyčistiť celý úsek popri rieke od Vyšnej Hate po most pri OD Tesco.

Za približne 4,5 hod. intenzívnej práce sa podarilo vyzbierať 35 vriec odpadu rôzneho druhu. Hoci sa spoločnosť TRIPLUS SK zaoberá výrobou plastových výliskov, firma sa správa k životnému prostrediu šetrne a zodpovedne. Jej zamestnanci si veľmi dobre uvedomujú, aké negatívne dôsledky môže mať plastový odpad na budúce generácie.