TRIPLUS SK

Júl 2022

V rámci spoločenskej zodpovednosti firmy (CSR), zamestnanci spoločnosti TRIPLUS SK, s. r. o. zorganizovali dňa 4.7.2022 environmentálnu aktivitu zameranú na vyčistenie brehu rieky Hornád na sídlisku Mier. Tejto dobrovoľnej akcie sa zúčastnilo 9 zamestnancov firmy ktorí pomáhali vyčistiť celý úsek popri rieke od Vyšnej Hate po most pri OD Tesco.

Apríl 2022

V septembri 2021 a apríli 2022 pribudla do strojového parku firmy Triplus významná posila. Spoločnosť zakúpila 3 nové lisovacie stroje od výrobcov Fanuc, Arburg a Haitian. Vo všetkých troch prípadoch ide o moderné zariadenia s pokročilými funkciami. Vstrekolisy sú vybavené podávačom, dopravníkom, sušičom granulátu, snímačom teploty a chladením. V súčasnosti má naša spoločnosť prevádzku pozostávajúcu zo 43 vstrekovacích lisov s uzatváracou silou v rozsahu od 25 do 650 ton a plánuje ďalšie rozširovanie výrobných kapacít.

Júl 2021

27.07.2021 spoločnosť TRIPLUS SK oslávila 20 výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti zorganizovala pre svojich zamestnancov oslavu s občerstvením a venovala im symbolické darčeky – tričko a uterák s logom TRIPLUS SK. Vedenie firmy sa takto poďakovalo svojim zamestnancom za ich pracovné úsilie počas dlhých 20 rokov jej existencie. Generálny manažér firmy p. Tharumarajan Muniandy vyjadril svoje presvedčenie, že spoločnosť má potenciál ďalej sa rozvíjať aj v budúcnosti, veď po 20-tich rokoch svojej činnosti sa zaslúžene radí medzi stabilné firmy v regióne Spiša. Za to patrí veľká vďaka predovšetkým jej zamestnancom, ktorí k úspešnému rozvoju spoločnosti výrazne prispeli.